Alana göre sunulan hizmetler

 • Otomobil endüstrisi ve parçaları
  • Ekipman tedarik sözleşmelerinin hazırlanması, analizi, yedek parçalar
  • Araç kiralama sözleşmelerinin hazırlanması ve analizi, ekipman
  • Şirketin yeniden yapılandırılması için işlemlerin yapılandırılması: devralma, birleşme, ortak girişimlerin oluşturulması
  • Devlet kurumları ile koordinasyon
  • Tüzel kişilik kaydı
  • İş hukuku sorunlarını çözme: işe alma, işten çıkarma, azaltma
  • Bonus ve diğer motivasyon programları ile ilgili sözleşmelerinin hazırlanması
  • Yabancı işçi göçmenlik kaydı, çalışma izni kaydı
  • antimonoply mevzuat sorunlarının çözümü
  • Bayi (dağıtım) anlaşmalarının hazırlanması ve analizi
  • Fikri mülkiyet:
   tescil, koruma, patent haklarının devri
   ticari sırların tescili, lisans sözleşmelerinin hazırlanması gibi fikri mülkiyet sorunlarının çözümü
  • Haksız rekabete karşı koruma: sahte ürün arama, kontrollü satın alma, mali ve cezai sorumluluk çekmek gibi işlemler
  • İthalat ve ihracat gümrük sorunları
  • Vergiler: danışmanlık, uyuşmazlık çözümü, KDV iadesi
  • Kredi sözleşmelerinin analizi ve mutabakatı
  • Binalar, yapılar, tescil için kira sözleşmelerinin analizi ve hazırlanması
  • Tüketicilerle olan uyuşmazlıkların mahkeme öncesi koordinasyonu
  • Mahkemede çıkarların savunulması
  • Teftişler sırasında çıkarların temsili, devlet kurumlarının eylemlerine itiraz
 • Enerji ve altyapı
  • Güç şebekeleri, kanalizasyon, su temini koordinasyonu ve tescil işlemleri
  • Çekişmeli konularla ilgili işlemler
  • Yapı satış sözleşmelerine destek hizmeti sağlanması
  • Devlet kurumları ile mutabakat sağlanması
  • Mahkemede çıkarların savunulması
  • Yabancı işçi göçmenlik kaydı, çalışma izni kaydı
 • Üretim
  • Hukuki görüş
  • Sözleşmelerle ilgili mutabakatlar
  • İşlem desteği sağlanması
  • Şebeke ağları işlemleri: su hatları, elektrik şebekesi
  • Tartışmalı konuların idare, üçüncü taraf kuruluşlarla mutabakatı
  • Mahkemede çıkarların savunulması
  • Mahkemede alacak tahsilatı, iflas işlemlerine katılım
  • İş hukuku sorunlarını çözme: işe alma, işten çıkarma, azaltma
  • Yabancı işçi göçmenlik kaydı, çalışma izni kaydı
 • Toptan ticaret ve hizmetler
  • İşletmenin satış ve satın alma işlemlerinde hukuki destek: ana sözleşme, mülk devri, hisse değişimi, hissedarlar, devlet kurumlarıyla koordinasyon, ödeme usul ve yöntemlerinin belirlenmesi vb.
  • Yeniden yapılanma
  • Depo işlemleri: satış sözleşmesi, kiralama anlaşması
  • İş hukuku sorunlarını çözme: işe alma, işten çıkarma, azaltma
  • Bonus ve diğer motivasyon programları ile ilgili sözleşmelerinin hazırlanması
  • Yabancı işçi göçmenlik kaydı, çalışma izni kaydı
  • Antimonoply mevzuat sorunlarının çözümü
  • Bayi (dağıtım) anlaşmalarının hazırlanması ve analizi
  • Fikri mülkiyet sorunları: kayıt, koruma, patent haklarının devri, lisans sözleşmelerinin hazırlanması
  • Haksız rekabete karşı koruma: sahte ürün arama, kontrollü satın alma, mali ve cezai sorumluluk çekmek gibi işlemler
  • İthalat ve ihracat gümrük sorunları
  • Vergiler: danışmanlık, uyuşmazlık çözümü, KDV iadesi
  • Kredi sözleşmelerinin analizi ve mutabakatı
  • Binalar, yapılar, tescil için kira sözleşmelerinin analizi ve hazırlanması
  • Tüketicilerle olan uyuşmazlıkların mahkeme öncesi koordinasyonu
  • Mahkemede çıkarların savunulması
  • Teftişler sırasında çıkarların temsili, devlet kurumlarının eylemlerine itiraz
  • Mahkemede alacak tahsilatı, iflas işlemlerine katılım
 • Bankacılık ve finans
  • Rus ve yabancı mevzuatına ilişkin hukuki görüşler
 • Tıbbi ekipman ve ilaçlar
  • Hukuki görüş
  • İş hukuku sorunlarını çözme: işe alma, işten çıkarma, azaltma
  • Bonus ve diğer motivasyon programları ile ilgili sözleşmelerinin hazırlanması
  • Hukuki destek
  • Teftişler sırasında çıkarların temsili, devlet kurumlarının eylemlerine itiraz
  • Mahkemede alacak tahsilatı, iflas işlemlerine katılım
  • İşlem desteği sağlanması
 • Ulaşım ve Nakliye
  • Araç kiralama sözleşmelerinin hazırlanması ve analizi, ekipman
  • Şirketin yeniden yapılandırılması için işlemlerin yapılandırılması: devralma, birleşme, ortak girişimlerin oluşturulması
  • İşletmenin satış ve satın alma işlemlerinde hukuki destek: ana sözleşme, mülk devri, hisse değişimi, hissedarlar, devlet kurumlarıyla koordinasyon, ödeme usul ve yöntemlerinin belirlenmesi vb.
  • Depo işlemleri: satış sözleşmesi, kiralama anlaşması
  • Devlet kurumları ile koordinasyon
  • Tüzel kişilik kaydı
  • İş hukuku sorunlarını çözme: işe alma, işten çıkarma, azaltma
  • Yabancı işçi göçmenlik kaydı, çalışma izni kaydı
  • Bonus ve diğer motivasyon programları ile ilgili sözleşmelerinin hazırlanması
  • Antimonoply mevzuat sorunlarının çözümü
  • Bayi (dağıtım) anlaşmalarının hazırlanması ve analizi
  • Fikri mülkiyet sorunları: kayıt, koruma, patent haklarının devri, lisans sözleşmelerinin hazırlanması
  • İthalat ve ihracat gümrük sorunları
  • Vergiler: danışmanlık, uyuşmazlık çözümü
  • Binalar, yapılar, tescil için kira sözleşmelerinin analizi ve hazırlanması
  • Uyuşmazlıklarla ilgili mutabakata varma
  • Mahkemede çıkarların savunulması
  • Teftişler sırasında çıkarların temsili, devlet kurumlarının eylemlerine itiraz
 • Petrol ve gaz
  • Petrol ve gaz boru hattı bölümlerinin, rafinerilerin inşası için hukuki destek
  • Sondaj, petrol ve gaz üretimi projeleri ile ilgili hukuki destek
  • İhale hazırlığı ve sözleşme mutabakatı
  • Tüzel kişilik tescili ve yeniden düzenlenmesi
  • Yabancı işçi göçmenlik kaydı, çalışma izni kaydı
  • Danışmanlık ve dönüşümlü çalışma yöntemi organizasyonu
 • Gayrimenkul
  • Gayrimenkul, binalar, yapılar satın alma ve satış işlemleri için destek hizmetleri
  • Binalar, yapılar için belge işlemleri
  • Çekişmeli konularla ilgili işlemler
  • Devlet kurumları ile mutabakat sağlanması
  • İhale yöntemiyle gayrimenkul alım ve satımı
  • İflas davalarında, mahkemede gayrimenkul yapılarına ilişkin hakların savunması
 • İnşaat
  • Binaların ve yapıların inşası için hukuki ve muhasebe işlemleri desteği
  • İhale hazırlığı ve sözleşme mutabakatı
  • Tüzel kişilik tescili ve yeniden düzenlenmesi
  • Yabancı işçi göçmenlik kaydı, çalışma izni kaydı
  • Vergiler: danışmanlık, uyuşmazlık çözümü