İşletmeler için hukuki destek

Hukuksal dış kaynak kullanımı ile şirketin faaliyetlerinin aylık olarak desteklenmesi

Sürekli olarak sağlanan hukuki destek; şirket çalışanlarının müzakerelerde kendilerini rahat hissetmelerine olanak tanıyacak, hissedarlar ve yöneticilerin, kayıplardan, kovuşturma risklerinden ve devlet kurumlarından gelen ticari uyarılardan kaçınılmasına yardımcı olacaktır.

Şirketinize çok çeşitli konularda yüksek nitelikli yardım sağlamak ve sürekli ulaşılabilirlik, bir hukukçu veya hukuk departmana iyi bir alternatif olacaktır.

HUKUKİ DIŞ KAYNAK KULLANIMININ ARTILARI

Hukuki destek çerçevesinde, Rusya'daki işletmelerin güvenli ve başarılı bir şekilde çalışması için gerekli olan bu hizmetleri sağlıyoruz:

 • Kanuni düzenleme ve yargı uygulamaları hakkında günlük tavsiyeler

  Müşterinin çalışanları, güncel soruları için çevrimiçi olarak hukuk danışmanlarımızla iletişime geçebilir. Biz her zaman hızlı bir şekilde tüm sorulara cevap veriyoruz. Beklemek zorunda değilsiniz.

 • Sözleşmelerin hazırlanması, analizi ve mutabakata varılması

  Sözleşme taslağı hazırlayacağız, bunları müşteriyle görüşeceğiz ve karşı tarafla İngilizce dili de dahil olmak üzere şartların müzakere edilmesine yardımcı olacağız. Leasing, tedarik, konsinye, hizmetler, lisanslama, acente sözleşmeleri ve diğerleri gibi çeşitli alanlarda sözleşmelerin hazırlanması ve müzakeresi konusunda kapsamlı bir deneyime sahibiz.

  Sözleşme hazırlanması aşamasında, hesap verme risklerini, kurumsal nüansları, vergi yönlerini, döviz ve gümrük düzenlemelerini dikkate alıyoruz

 • Gümrük konuları

  Aşağıdaki konularda hukuki destek sağlıyoruz

  • Rusya Federasyonu Federal Gümrük Servisi'ne raporların hazırlanması ve sunulması
  • Harçların ödenmesine ilişkin uyuşmazlıkların çözümü
  • Geçici depolamaya ilişkin anlaşmazlıkların çözümü (antrepo)

  Gerekmesi durumunda Ulaştırma Savcılığını çalışmaya dahil ederiz

 • İş hukuku
  • Çalışanları işe alma ve işten çıkarma konusunda tavsiyelerde bulunuyoruz
  • Sorun çıkaran çalışanların işten çıkarılmasına eşlik ediyoruz
  • İş uyuşmazlıklarında genel yargı mahkemelerinde menfaatlerinizi temsil ediyoruz
 • Kurumsal konular
  • Kuruluş belgelerinde değişiklik işlemlerini yapıyoruz
  • Hisse senedi ve hisse alım satım işlemlerine destek sağlıyoruz
  • İşlemlerin yapılandırılması konusunda danışmanlık hizmetlerinde bulunuyoruz
  • Şirketlerin, temsilciliklerin, şubelerin tescil ve tasfiye işlemlerini gerçekleştiriyoruz
  • Holding yapılarının yeniden düzenlenmesine destek sağlıyoruz
  • Banka hesapları açıyoruz ve yasal adresler oluşturuyoruz
 • Fikri mülkiyet
  • Ticari markaların tescili, arama işleminin yapılması
  • Lisans sözleşmelerinin hazırlanması ve tescili, sürelerinin uzatılması
  • Mahkemelerde ve ilgili kuruluşlarda patent uyuşmazlıkları ile ilgili savunma
  • Haksız rekabete karşı koruma işlemleri; sahtecilik ile ilgili arama faaliyetleri, kanıt toplama, kovuşturma, zararların tazmin edilmesi
 • Hukuki iş kontrolü
  • Muhasebe ve vergi raporlaması, mahkeme geçmişi, kurumsal riskler, olası iflas risklerinin varlığı ile ilgili olarak "Müşterinizi Tanıyın" tavsiyeleri çerçevesinde potansiyel karşı tarafla ilgili kontrolleri yapıyoruz
  • Mevcut karşı taraflarla ilgili tüm yasal değişiklikleri düzenli olarak takip ediyor ve müşteriyi riskler hakkında bilgilendiriyoruz
  • Uzmanlarımız, işletmenin üst düzey yöneticilerin ihlallerine, kötüye kullanımlara ve potansiyel risklere ilişkin eylemlerinin yasal bir analizini yaparlar
 • Antimonopoly hukuk danışmanlığı
  • İşlem için Rusya Federasyonu Federal Antimonopoly Servisinden (FAS) izin alınmasında hukuki destek sağlanması
  • Haksız rekabet durumunda Federal Antimonopoly Servisiyle iletişime geçmek
  • Rusya Federasyonu Federal Antimonopoly Hizmetinin talimat ve kararlarına karşı itiraz etmek
 • Vergi hukuku danışmanlığı
  • Vergi danışmanlığı işlemleri
   • Gelir vergisi, KDV, emlak vergisi ve diğer vergiler ile ilgili konular
   • İhracat ve ithalat işlemleri ve işlemlerin vergilendirilmesi
   • Vergilendirmenin optimizasyonu ile ilgili olarak; Ticari markaları lisans anlaşmaları kapsamında kullanırken, diğer ekonomik olarak gerekçelendirilmiş işler, hizmetler vb. için ödeme yaparken dahil olmak üzere vergiye tabi matrahın düşürülmesi
   • KDV iadesi

  • İşletmenin mevcut mali ve ekonomik faaliyetlerinin analizi ve risklerin ve vergi ihlallerinin tespiti

  • Vergi anlaşmazlıkları
   • Ofis ve saha vergisi ile ilgili denetimlerde hukuki yardım
   • İhracatta KDV iadesi
   • Moskova vergi dairelerinde anlaşmazlıkların çözümü
   • Denetimler için gerekli belgelerin hazırlanması
   • Denetim eylemlerine karşı itirazların hazırlanması, vergi dairelerinde temsil
   • Vergi dairelerinde ve mahkemede anlaşmazlık çözme olasılıkları ile ilgili analizler
   • Mahkeme için belgelerin hazırlanması ve mahkemelerde temsil etme
 • Yasal anlaşmazlıkların çözümü. Tahkim

  Müşterilerimizi mahkemelerde aşağıdaki alanlarda temsil etmekteyiz:

  • Borç tahsilatı
  • Kurumsal anlaşmazlıklar
  • İhale, açık artırma sonuçlarına itiraz etmek
  • Vergi anlaşmazlıkları
  • İş anlaşmazlıkları
  • İş anlaşmazlıkları
  • Rekabet ihlalleri
  • Fikri mülkiyet
  • Ticari itibarın korunması
  • Hasarların tazmini
 • Devlet kurumları ile ilgili sorunların çözümü. İdari anlaşmazlıklar

  Hukuk danışmanlarımız, GIT, IMNS, FAS, FTS gibi Rusya Federasyonu Devlet organlarının emir ve kararlarına karşı duruşma öncesi ve mahkeme aşamasında başarılı bir şekilde itiraz ediyorlar

 • Karşı taraflar ve iş ortakları ile müzakerelerde hukuki destek

  Hukukçularımız, sözleşme şartlarını müzakere etmek için müzakerelerde müşterilerin çıkarlarını başarıyla temsil etmektedir. Akıcı şekilde İngilizce dilini konuşuyoruz.

 • Çalışanlar ile ilgili danışmanlık hizmetleri

  Müşterilerimizin çalışanları için düzenli olarak danışma toplantıları düzenliyor ve onları kanun uygulamaları ve mevzuatındaki değişiklikler hakkında bilgilendiriyor ve sorularını cevaplıyoruz. Müşteriler ve çalışanları ile toplantılarımız da tematik web seminerleri formatında online olarak yapılmaktadır.